Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Số hiệu văn bản: 134/DBC-VPHĐQT
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO 
DABACO GROUP

CÔNG BỐ THÔNG TIN
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

 

1. Tên tổ chức:  Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

- Chứng khoán: DBC

- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077         Fax: 0222 3896000

2. Nội dung công bố thông tin: 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

3. Nội dung chi tiết:

Xem tại đây. 

Tin DBC 

Tài liệu khác
08/07/2022CBTT Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
10/05/2022Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
29/04/2022Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
25/02/2022Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam 2022
05/07/2021CBTT - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn DABACO
25/06/2021Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
26/04/2021Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
06/05/2020Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
28/04/2019Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
09/05/2018Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
Error in query string Table './dabaco_fs/active_users' is marked as crashed and should be repaired