CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

DABACO luôn đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu, lấy chất lượng để cam kết với khách hàng, lấy thị trường làm định hướng, không ngừng cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ và thiết bị, đào tạo cán bộ, tạo môi trường làm việc lành mạnh, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng sự tin dùng của khách hàng.   

DABACO cam kết xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ISO 9001-2008; ISO 22.000-2005 và Phòng thí nghiệm đạt Tiêu chuẩn quốc gia VILAS 645 (ISO/IEC 17025:2005), nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Chứng nhận TCVN ISO 9001:2015 - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

  

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Chứng nhận ISO 22000:2005 do tổ chức Bureau Veritas cấp

Chứng chỉ ISO do ALBERK QA TECHNIC CORP cấp

Chứng chỉ chất lượng VILAS

 

Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
Error in query string Table './dabaco_fs/active_users' is marked as crashed and should be repaired