HSX - DBC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
Số hiệu văn bản: 959/TB-SGDHCM
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt

THÔNG BÁO
về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đối niêm yết

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết như sau:

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- Trụ sở chính: số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: (0222) 3 895 111                 Fax: (0222) 3 896 000.

- Được thay đổi niêm yết theo Quyết định số 288/QĐ-SGDHCM ngày 11/05/2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- Loại chứng khoán:                      cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán:                      DBC

- Mệnh giá:                                    10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Số lượng chúng khoán thay đổi niêm yết: 115.239.430 cỗ phiếu

- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 230.478.860 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 2.304.788.600.000 đồng

- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/05/2022

- Ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết: 26/05/2022 

- Chi tiết thông báo: Xem tại đây.

Tin DBC

Tài liệu khác
15/11/2022DBC: Ông Nguyễn Thế Chinh thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
15/11/2022DBC: CBTT - Quyết định của HĐQT
08/11/2022DBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Như So
28/10/2022DBC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Như So
18/08/2022DBC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thu Hiền
13/06/2022VSD-DBC: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
10/06/2022DBC: CBTT thay đổi nhân sự - ban kiểm toán nội bộ
09/06/2022DBC: CBTT - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
09/06/2022DBC: CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
29/04/2022CBTT - Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2022
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
Error in query string Table './dabaco_fs/active_users' is marked as crashed and should be repaired