DBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Số hiệu văn bản: 02/BC-KQGD
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt

 BÁO CÁO

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn BABACO Việt Nam đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết xem tại đây.

Tin DBC

Tài liệu khác
03/08/2022DBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
27/07/2022Thông báo Trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (cổ tức năm 2021)
27/07/2022DBC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết
26/07/2022DBC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Tân Hòa
08/07/2022DBC: CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
04/07/2022DBC: CBTT Quyết định thay đổi vốn Điều lệ của Công ty
01/07/2022DBC: CBTT Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022
29/06/2022DBC: CBTT - Báo cáo kết quả phát hành CP để trả cổ tức
29/06/2022DBC: CBTT Thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết
23/05/2022DBC: CBTT thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty.
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
Error in query string Table './dabaco_fs/active_users' is marked as crashed and should be repaired