DBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Văn Chuyện
Số hiệu văn bản:
Tải xuống: Download - Dung lượng file :500kB
Thông tin tóm tắt

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam như sau:

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
      - Họ và tên cá nhân: Nguyễn Văn Chuyện
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch.
      - Họ và tên người nội bộ: NGUYỄN NHƯ SO
      - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị
      - Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Em trai
      - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 19.142.680 cổ phiếu, chiếm 18,27%
3. Mã chứng khoán giao dịch: DBC

4. Các tai khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.398 cổ phiếu, chiếm 0,02%.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.300 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 25.300 cổ phiếu.
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 98 cổ phiếu, chiếm 0,00%.
9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
10. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 08/06/2020

 

Tài liệu khác
13/08/2020DBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Khắc Thảo
10/08/2020DBC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Khắc Thảo
06/07/2020DBC: CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2020
11/06/2020DBC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn
11/06/2020DBC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
02/06/2020DBC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Văn Chuyện
16/05/2020DBC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết
12/05/2020DBC: Thông báo trả giáy chứng nhận sở hữu cổ phần
29/04/2020DBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Văn Chuyện
29/04/2020DBC: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  36      

Số lượt truy cập  15.203.714    

Thiết kế web:FINALSTYLE