DBC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Văn Chuyện
Số hiệu văn bản:
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
      - Họ và tên cá nhân: Nguyễn Văn Chuyện
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch.
      - Họ và tên người nội bộ: NGUYỄN NHƯ SO
      - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị
      - Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Em trai
      - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 19.142.680 cổ phiếu, chiếm 18,27%
3. Mã chứng khoán giao dịch: DBC
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 018C850160 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.398 cổ phiếu, chiếm 0,02%.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25.300 cổ phiếu.
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 98 cổ phiếu, chiếm 0,00%.
8. Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết công việc gia đình
9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 05/06/2020 đến ngày 03/07/2020

 

Tài liệu khác
04/03/2021CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2021
31/12/2020CBTT - Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị
01/10/2020DBC: CBTT thành lập công ty con - công ty TNHH DABAO Hòa Bình
23/09/2020DBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quốc Đoàn
16/09/2020DBC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quốc Đoàn
11/09/2020DBC: Điều chuyển lợi nhuận sau thuế từ công ty con về công ty mẹ để tạm ứng cổ tức năm 2020
07/09/2020DBC: Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền
03/09/2020CBTT - Quyết định của HĐQT về ngày chốt danh sách nhận tạm ứng cổ tức năm 2020
01/09/2020CBTT - Nghị quyết HĐQT về việc triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020
13/08/2020DBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Khắc Thảo
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  115      

Số lượt truy cập  16.612.721    

Thiết kế web:FINALSTYLE