DBC: Thông báo trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (cổ tức năm 2020)
Số hiệu văn bản: 238/TB-DBC
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt
THÔNG BÁO

V/v: Trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (cổ tức năm 2020) 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (cổ tức năm 2020) như sau:

1. Thời gian: từ ngày 12/7/2021 (vào giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu):

- Buổi sáng: từ 7 giờ 00 phút - 11 giờ 30 phút

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút - 17 giờ 00 phút

2. Đối tượng: đối với cổ đông chưa lưu ký có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 15/6/2020.

3. Địa điểm nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam

Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.896000/ 02223.826077 (máy lẻ: 205); Fax: 02223.896000

4. Thủ tục nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

Quý cổ đông đến nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

- Đối với cổ đông là cá nhân/người được uỷ quyền: cá nhân hoặc người được uỷ quyền mang CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền hợp pháp (nếu có).

- Đối với cổ đông là tổ chức/người đại diện: Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được uỷ quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền hợp pháp (nếu có).

5. Chi tiết thông báo:

- Xem tại đây.

.Trân trọng thông báo./. 

Tài liệu khác
04/10/2021CBTT - Thành lâp công ty DABACO Thanh Hóa
16/09/2021DBC: VSD CBTT DBC Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền
13/09/2021CBTT - Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 20%
19/07/2021DBC: CBTT thành lập Ban kiểm toán nội bộ
09/07/2021DBC: CBTT Giải thể doanh nghiệp dự án BT
09/07/2021DBC: Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
07/07/2021CBTT - Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con
06/07/2021CBTT - Các quy chế của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
02/07/2021CBTT - DABACO góp vốn thành lập Công ty Cổ phần DABACO Quảng Ninh
01/07/2021CBTT - Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
Error in query string Table './dabaco_fs/active_users' is marked as crashed and should be repaired