DBC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét.

12:00 | 17/08/2021

Tập đoàn Dabaco Việt Nam công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO 
DABACO GROUP

CÔNG BỐ THÔNG TIN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2021

   Tập đoàn Dabaco Việt Nam công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

    1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

    - Mã chứng khoán: DBC

    - Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

    - Điện thoại liên hệ: 0222 3826077           Fax: 0222 3896000

2. Nội dung thông tin công bố:

  • Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021 (gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất)

  • Giải trình lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2021 thay đổi so với cùng kỳ năm trước (gồm giải trình LNST hợp nhất và giải trình LNST công ty mẹ).

3. Nội dung chi tiết.

 

Tin DBC

 

 

 

Các tin khác

   
Xem tin theo
   
 
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
Error in query string Table './dabaco_fs/active_users' is marked as crashed and should be repaired