DBC: CBTT Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

05:20 | 23/03/2022

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO 
DABACO GROUP

CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG
NHẬN CỔ PHIẾU THƯỞNG TỶ LỆ 1:1

 

1. Tên tổ chức:  Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Nam

- Chứng khoán: DBC

- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077         Fax: 0222 3896000

2. Nội dung công bố thông tin:  

- Quyết định số 182/QĐ-HĐQT ngày 23/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06/04/2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

3. Nội dung chi tiết.

- Xem tại đây

Tin DBC

Các tin khác

   
Xem tin theo
   
 
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
Error in query string Table './dabaco_fs/active_users' is marked as crashed and should be repaired