DBC: HĐQT họp đánh giá kết quả SXKD quý 1, triển khai kế hoạch quý 2/2020 và thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

12:00 | 13/04/2020

Ngày 13/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp đánh giá kết quả SXKD Quý I, triển khai kế hoạch SXKD quý 2/2020 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

    Ngày 13/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp đánh giá kết quả SXKD Quý I, triển khai kế hoạch SXKD quý 2/2020 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

     1. Về tình hình SXKD Quý 1/2020:

     Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội quý 1/2019 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch viêm phổi cấp (Covid -19), thời tiết thay đổi khiến cho dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch tả lợn Châu Phi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái bùng phát.

   HĐQT đã và đang tích cực chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống và ứng phó với dịch Covid 19. Đồng thời triển khai tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, ổn định và hiệu quả, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu phục vụ cho nhân dân như: lợn thịt, gà thịt, trứng, dầu ăn, sản phẩm chế biến từ thịt và các hoạt động sản xuất, chăn nuôi tạo nguồn cung thực phẩm; tổ chức hoạt động hệ thống siêu thị diễn ra bình thường và chủ động trong mọi tình huống.

   Đánh giá chung tình hình quý 1, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các yếu tố khách quan và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, năng suất lao động, giá thành sản xuất các sản phẩm chăn nuôi vẫn chưa đạt kỳ vọng, tuy nhiên, HĐQT đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành và toàn thể CBCNV đã bám sát chỉ đạo của HĐQT, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý, kỹ thuật và thị trường; kịp thời hoàn thành và đưa các dự án mới vào hoạt động đúng tiến độ như Khu chăn nuôi Dabaco Tuyên Quang, Phú Thọ (giai đoạn 2), Khu chăn nuôi gà giống và Nhà máy TACN tại Bình Phước, Nhà máy dầu thực vật Dabaco… nhờ vậy, kết quả SXKD quý 1/2020 của toàn Tập đoàn đạt tốt, làm cơ sở, tiền đề cho hoạt động SXKD Quý 2 và cả năm 2020.

     2. Phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2020:

     HĐQT dự báo tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn trong quý 2/2020 và có thể kéo dài đến hết năm 2020, Chủ tịch HĐQT yêu cầu từng thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của mình đối với đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách; Giám đốc các đơn vị phải rà soát, hiện thực hóa các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, trong đó chú trọng vào một số nội dung chính sau:

   - Tiếp tục chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm ngặt các quy định đề phòng, chống và ứng phó với dịch Covid 19; chủ động tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả và đồng hành cùng Chính phủ, người dân trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

   - Chú trọng công tác phát triển thị trường, mở rộng hệ thống phân phối, tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá; kết hợp phát huy giá trị bộ sản phẩm theo chuỗi 3F thức ăn – con giống trên thị trường; phấn đấu tiêu thụ hết sản lượng sản xuất các loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi, con giống gia súc gia cầm, các sản phẩm chăn nuôi, trứng gà, dầu thực vật... Quyết tâm hết quý 2/2020, sản phẩm Dầu thực vật CoBa phủ khắp thị trường ba miền trên phạm vi cả nước.

   - Tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi, tổ chức chăn nuôi An toàn sinh học coi đây là giải pháp hàng đầu trong việc phòng ngừa dịch bệnh; tuyệt đối không để bất cứ đơn vị nào xảy ra dịch bệnh.

   - Hội đồng khoa học của Tập đoàn tích cực nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp phù hợp và hiệu quả nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia súc, gia cầm, vì mục tiêu phát triển ổn định và bền vững.

   - Chú trọng các giải pháp kỹ thuật chuyên sâu; kiên định tiêu chí đặt chất lượng lên hàng đầu; khẳng định thương hiệu của các sản phẩm thế mạnh trên thị trường thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm, trứng, dầu ăn và các sản phẩm chế biến từ thịt...

   - Đánh giá lại đội ngũ cán bộ, nhân viên, công nhân và năng suất lao động của từng công đoạn; Xây dựng khung biên chế chuẩn của từng khâu, nhằm nâng năng suất lao động, thu nhập của người lao động tại từng đơn vị chăn nuôi; hoàn thiện phương án khoán cụ thể cho người lao động xong chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

   - Coi trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia kỹ thuật giỏi chuyên môn, chuyên nghiệp; cho phép các đơn vị thuê chuyên gia giỏi để tư vấn, hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

   - Rà soát, tiết kiệm triệt để từng loại chi phí và từng công đoạn sản xuất, kinh doanh, định mức vật tư tiêu hao, nhằm hạ giá thành sản xuất.

   - Thực hiện nghiêm ngặt, hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đặc biệt là các đơn vị sản xuất lớn, các sản phẩm dễ cháy như bao bì, dầu thực vật, thức ăn chăn nuôi... tuyệt đối không để xảy ra cháy nổ.

   - Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án dở dang, nhanh chóng đưa vào khai thác sử dụng; và rà soát, triển khai các kế hoạch đầu tư đã được thông qua năm 2020 và các năm tiếp theo, đảm bảo hiệu quả.

    - Thông qua việc đầu tư xây dựng các Khu chăn nuôi tập trung công nghệ cao tại các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và Bình Phước nhằm nâng cao năng lực sản xuất trong ngành.

   - Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, HĐQT đã phê duyệt và triển khai ngay từ đầu tháng 1/2020 trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được xây dựng một cách thận trọng và dự báo diễn biến tình hình kinh tế xã hội nói chung và của ngành nói riêng. Căn cứ vào tình hình SXKD cụ thể, HĐQT sẽ rà soát, xem xét việc điều chỉnh tăng kế hoạch SXKD vào thời điểm thích hợp sau khi kết thúc quý 2/2020.

      3. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

     - Thời gian: ngày 26/4/2020

   - Hình thức tổ chức: Đại hội toàn thể các cổ đông công ty (theo đó tất cả các cổ đông có tên trong danh sách do VSD lập tại ngày ĐKCC 07/4/2020 có quyền tham dự Đại hội).

   - Các nội dung thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019; Kế hoạch năm 2020 và 5 năm; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;  Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án chi trả cổ tức năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;  Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025…

   Về cổ tức, HĐQT thống nhất mức chi cổ tức năm 2020 là 25%, trong đó 15% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

   (Đính kèm Quyết định của HĐQT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông)

Các tin khác

   
Xem tin theo
   
 
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 35 - Đường Lý Thái Tổ  - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : (0222) 3826077 - 3895111. Fax : (0222) 3826095 - 3825496
Email : contact@dabaco.com.vn. Website: http://www.dabaco.com.vn
@2012 Bản quyền thuộc về Dabaco.com.vn. Ghi rõ nguồn dabaco.com.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này

Số thành viên online  97      

Số lượt truy cập  17.888.851    

Thiết kế web:FINALSTYLE