Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
Số hiệu văn bản:
Tải xuống: Download - Dung lượng file :
Thông tin tóm tắt
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO 
DABACO GROUP

CÔNG BỐ THÔNG TIN
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

1. Tên tổ chức:  Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

- Chứng khoán: DBC

- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077         Fax: 0222 3896000

2. Nội dung công bố thông tin: 

- Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị

3. Nội dung chi tiết:

Xem tại đây. 

Tin DBC 

Tài liệu khác
29/04/2022Quy chế nội bộ về quản trị công ty
26/04/2021Quy chế quản trị công ty - 2021
26/04/2021Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
26/04/2021Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
01/04/2021Quy chế công bố thông tin
28/04/2018Quy chế quản trị công ty năm 2018
16/09/2013Quy chế quản trị công ty
13/05/2009Quy chế quản trị công ty
Trang chủ|
Giới thiệu|
Tuyển dụng|
Câu hỏi thường gặp
   
Error in query string Table './dabaco_fs/active_users' is marked as crashed and should be repaired